W moim mieście prawdopodobnie populacja komarów jest większa niż ludzi i innych ssaków łącznie… Do tego są one strasznie rządne krwi…tak pogryziona chyba jeszcze nigdy nie byłam 🙁
Ale nareszcie jest też ładna pogoda…muszę tylko rozejrzeć się za niezawodnym środkiem na te małe bestie i mojego szczęścia nic nie zmąci 🙂
In my town probably mosquito population is larger than humans and other mammals together …  they are terribly thirsty for blood … I’ve never been so bitten : (
But finally it is also nice weather … I just have to look for a reliable remedy against these little beasts and my happiness would not be disturbed 🙂

 

top & shorts – local store